KomornikPorady

Czego komornik nie może zabrać dłużnikowi?

Czego komornik nie może zabrać dłużnikowi?

Kiedy tak może się stać? Gdy wierzyciel wyczerpał wszystkie możliwości ugodowego ściągnięcia długu. Wtedy decyduje się na jego przymusowe ściągnięcie w drodze egzekucji. Do tego potrzebny jest tzw. tytuł wykonawczy. Z reguły jest to wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Dopiero po jego uzyskaniu wierzyciel zwraca się do komornika o podjęcie czynności w ramach postępowania egzekucyjnego. A o rozpoczęciu takiego procesu (egzekucji) komornik powinien zawiadomić dłużnika.

O zajęciach komorniczych

Należy wiedzieć, że z reguły zajęcie komornicze dotyczy przede wszystkim pensji (do ustawowych limitów, na przykład od emerytów do 25 procent wysokości emerytury) i innych środków na rachunku bankowym. Może też obejmować ruchomości oraz nieruchomości (mieszkanie, dom czy działkę). Warto dodać, że często komornik musi wezwać policję do egzekucji, o czym więcej powiemy sobie w kolejnym akapicie. Tutaj jednak warto dodać, że na portalu Olsztyn Info możemy znaleźć informacje, że ostatnio niedaleko Olsztyna miała miejsce egzekucja komornicza z udziałem policji. Egzekucji nie podlegają świadczenia (na przykład 500 plus, alimenty, zasiłki, stypendia). Także zapasy żywności i opału, leki, narzędzia oraz inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej. Ponadto przedmioty konieczne do nauki czy ze względu na niepełnosprawność, niezbędne meble i urządzenia AGD, (na przykład lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik, płyta grzewcza, łóżka, stół i krzesła). Jak również pościel, bielizna i ubranie codzienne. Komornik nie może też dokonać zajęcia ruchomości, jeśli w trakcie czynności dłużnik lub inne osoby wykażą, że dana rzecz nie jest jego własnością.

Komornik może wezwać policję

Komornika należy wpuścić do mieszkania (w razie problemów może wezwać policję). Powinien on okazać identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, pełnioną funkcją i oznaczeniem sądu, przy którym działa. Ma też prawo do legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości. Komornik może wejść do domu pod nieobecność dłużnika, ale tylko w asyście policji. Warto pamiętać, że pracuje on w dni powszednie i w określonych godzinach (7.00-21.00).

Dodatkowa uwaga – należy wiedzieć, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Powinien postępować zgodnie z przepisami prawa i orzeczeniami sądu. Przy zastrzeżeniach do jego pracy możemy złożyć skargę do sądu rejonowego, przy którym on działa. Może złożyć ją każdy (nie tylko dłużnik i wierzyciel).